Well-being w pracy – więcej zabawy i zaangażowania w godzinach pracy

Każdy lubi robić to, w czym jest dobry. To dlatego odwoływanie się do mocnych stron pracowników: ich umiejętności, talentów i możliwości stanowi drogę do tego, by ciesząc się z twórczej zabawy osiągali większą produktywność. Związane z tym pozytywne stany afektywne stanowią jeden z kluczowych aspektów well-being, ale nie jedyny.

Większość pracowników zatrudnionych na etacie grubą kreską odcina czas spędzany w pracy i w domu. Tymczasem John W. Travis, autor książki Wellness Workbook: How to achieve enduring health and vitality twierdzi, że jedno niekoniecznie trzeba oddzielać od drugiego. Według niego jedni paradoksalnie w ogóle nie traktują aktywności zawodowej jako pracy, inni zaś wysoko stawiają sobie poprzeczkę w sferze odpoczynku i rozrywki, wypełniając je wyczerpującymi zadaniami. Zabawa jest według niego pewną postawą – taką, która pozwala przemieniać nudę w radość, obowiązek w przyjemność, a z chwili obecnej czyni prawdziwą świętość.

Jednym z kluczowych sposobów, by dobrze bawić się w pracy jest codzienne odwoływanie się do swoich mocnych stron – wywnioskowali Tom Rath i Jim Harter z Instytutu Gallupa. Ludzie, którzy świadomie opierają się na swoich mocnych stronach są skłonni do sześciokrotnie wyższego zaangażowania w swoją pracę i trzy razy częściej niż pozostali deklarują wysoką jakość życia w ogóle. Gdy dodatkowo przełożony koncentruje się na pozytywach ich pracy, ryzyko wystąpienia u nich braku zaangażowania spada do 1% To dobry wynik w dobie kryzysu zaangażowania pracowniczego, które w ostatnim badaniu Instytutu Gallupa z 2010 roku wyniosło na świecie średnio 13%.

Czy można budować zaangażowanie poprzez działania w zakresie well-being? Badania Towers Watson wykazały, że warunkiem długoterminowego zaangażowania pracowników jest właśnie ich well-being, który stanowi fundament zdolności zatrudnionych do bycia produktywnymi w długim okresie czasu. Jego brak może za to prowadzić do wypalenia zawodowego [1]. Co kryje się pod pojęciem well-beingu w kontekście środowiska pracy? W biznesie mówi się o jego trzech częściach: dobrostanie fizycznym, społecznym i psychologicznym.

Dobrostan fizyczny to nawyki związane z tak fundamentalnymi kwestiami jak odżywianie, sen czy aktywność fizyczna. Dobrostan społeczny oznacza jakość nawiązywanych relacji, zaś dobrostan psychologiczny to zdolność radzenia sobie ze stresem i utrzymywania pozytywnego nastawienia, a także poczucie głębszego sensu pracy. Well-being jest zatem pojęciem szerszym niż samo poczucie szczęścia, które rozumiane jest dwojako. Pierwszy jego aspekt – afektywny – to żywe doświadczenie, drugi – kognitywny – to sposób, w jaki to doświadczenie jest oceniane już po jego zakończeniu. Pierwsze można nazwać poczuciem szczęścia „w” swoim życiu, drugie zaś – „na temat” lub „w kwestii” swojego życia – podkreśla Daniel Kahneman [2].

Istnieją liczne naukowe dowody, że pozytywne emocje łączą się z poczuciem spełnienia i produktywnością w pracy, satysfakcjonującymi relacjami oraz lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także dłuższym życiem, a ich odczuwanie zwiększa kreatywność. Równie ważne są jednak inne kluczowe aspekty well-beingu. Dlatego warto pamiętać o korzyściach płynących ze wspierania pracowników w rozpoznawaniu i wykorzystywaniu ich mocnych stron w pracy oraz kształtowaniu kultury opartej na zabawie. Warto rozważyć te dwa aspekty well-beingu w całościowym zarządzaniu dobrostanem pracowników.

Co ryzykuje organizacja, która nie dba o well-being? Koszty absencji chorobowych, trudności w przyciąganiu i utrzymaniu talentów, w efekcie zwiększenie poziomu rotacji, kosztów rekrutacji, integracji i szkoleń nowych pracowników oraz tzw. bierną obecność pracowników w godzinach pracy (ang. „presenteeism”). Co zyskuje inwestując w well-being? Zwiększa szanse na zaangażowanie i produktywność pracowników. Buduje z nimi relację opartą na wzajemnej trosce, która wspiera w nich poczucie odpowiedzialności za siebie i firmę.

Dostarczenie wiedzy i inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań oraz technik prowadzących do zwiększania efektywności osobistej i zawodowej to cele pierwszej, międzynarodowej konferencji „Well-being w biznesie”, która odbędzie się 3 października 2017 roku w Hotelu Sound Garden w Warszawie. Prelegentami będą praktycy biznesu i well-being, wybitne polskie i międzynarodowe autorytety (USA, Wielka Brytania, Korea Południowa, Niemcy) w dziedzinie well-being, wellness, mindfulness, stresu, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz leadershipu. Konferencja to unikalne, pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce wyznaczające trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w biznesie. Więcej informacji: www.wellbeingconference.pl


Autor: Ewa Stelmasiak

1. D. Fairhurst, J. O’Connor, Employee well-being. Taking engagement and performance to the next level (2010). https://www.towerswatson.com/en-GB/Insights/IC-Types/Ad-hoc-Point-of-View/2010/Employee-Well-Being-Taking-Engagement-and-Performance-to-the-Next-Level
2. D. Kahneman, The riddle of experience vs. Memory (2010). https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory#t-1187468

Nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy Ci!

Każdy zasługuje na to, aby lubić swoją pracę. Nie każdy jednak wie jak to zrobić. Skorzystaj z wiedzy Ekspertów, inspirujących historii naszych Bohaterów i poznawaj miejsca gdzie możesz cieszyć się z poniedziałków!

1. Sprawdź swój
indeks szczęścia

2. Zobacz jak zrobili to inni

3. Poznaj fajne miejsca pracy

PracujeBoLubie
Login/Register access is temporary disabled